Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

HK 102 Kyrkohistoria – en introduktion.

HK 102 Kyrkohistoria - en introduktion

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan