Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

HL 353 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström