Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

HL 353 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling.

Johannelund är helt fantastiskt! Att man kommer från olika traditioner ger en mångfald. // Anna Johansson Blomberg