Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

HS 251 Perspektiv på kyrklig själavård.

HS 251 Perspektiv på kyrklig själavård

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren