Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

HS 251 Perspektiv på kyrklig själavård.

HS 251 Perspektiv på kyrklig själavård

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan