Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska 2017-2018.

 

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp. Kursen ges med några obligatoriska kursdagar under terminen.


Kurser som ges under höstterminen 2017:

TL 205      Latin för teologer I
Introduktion till kursen på Fjellstedtska 15 september 2017. Läs mer här.

HS 353      Familje- och relationsstödjande själavård
Obligatoriska kursdagar är 9-10 oktober och 13-14 december. Läs mer här.

Kurser som ges under vårterminen 2018:

HK 251     Det heliga landet i historia och nutid
Obligatoriska kursdagar 19 januari och 7 maj 2018. I anslutning till kursen finns möjlighet att åka på en studieresa till Israel 3-12 april. För mer info klicka här.

Antagning till kurserna sker fortlöpande. För att göra en ansökan, gå till webbansökan högskola.

 

 

 

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds