Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska 2017-2018.

 

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp. Kursen ges med några obligatoriska kursdagar under terminen.


Kurser som ges under höstterminen 2017:

TL 205      Latin för teologer I
Introduktion till kursen på Fjellstedtska 15 september 2017. Läs mer här.

HS 353      Familje- och relationsstödjande själavård
Obligatoriska kursdagar är 9-10 oktober och 13-14 december. Läs mer här.

Kurser som ges under vårterminen 2018:

HK 251     Det heliga landet i historia och nutid
De obligatoriska kursdagarna är ännu ej schemalagda.

Antagning till kurserna sker fortlöpande, men senaste ansökan till kurserna för höstterminen 2017 är 1 augusti. För att göra en ansökan, gå till webbansökan högskola.

 

 

 

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog