Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska 2017-2018.

 

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp. Kursen ges med några obligatoriska kursdagar under terminen.


Kurser som ges under höstterminen 2017:

TL 205      Latin för teologer I
Introduktion till kursen på Fjellstedtska 15 september 2017. Läs mer här.

HS 353      Familje- och relationsstödjande själavård
Obligatoriska kursdagar är 9-10 oktober och 13-14 december. Läs mer här.

Kurser som ges under vårterminen 2018:

HK 251     Det heliga landet i historia och nutid
Obligatoriska kursdagar 19 januari och 7 maj 2018. I anslutning till kursen finns möjlighet att åka på en studieresa till Israel 3-12 april. För mer info klicka här.

Antagning till kurserna sker fortlöpande. För att göra en ansökan, gå till webbansökan högskola.

 

 

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan