Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska 2019-2020.

 

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp. Kursen ges med några obligatoriska kursdagar under terminen.


Kurser som ges under höstterminen 2019:

HS 251    Perspektiv på kyrklig själavård
Obligatoriska kursdagar 9-11/9 samt 23-25/11 på Fjellstedtska. För mer info klicka här.

SD 356     Luthersk teologi i historia och nutid
Obligatoriska kurstillfällen 5 september, 8 oktober och 11 december. För mer info klicka här. 

 

Kurser som ges under vårterminen 2020:

HS 252 Själavård i kris och utsatta situationer
Obligatoriska kursdagar ännu ej fastställda. För mer info klicka här. 

HK 256     Kyrkoliv i Tanzania
Obligatoriska kurstillfällen 30-31/ 1 och 27/3 (I anslutning till kursen finns möjlighet att åka på en resa 13-24/2, men den är tyvärr fullbokad)  För mer info klicka här.

Antagning till kurserna sker fortlöpande. För att göra en ansökan, gå till webbansökan högskola.

 

 

 

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid