Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Kursplaner avancerad nivå.

Kurser inom exegetik

ET 402     Hermeneutik 7,5 hp  (7,5 hp)

EN 402     Judendomen under det andra templets tid  

EN 407     Paulus och Romarbrevet 

ET 415      Magisteruppsats i exegetik (15 hp)

 

 

Kurser inom historisk-praktisk teologi

Inledande kurser i metod och teori

TM 401     Metoder och teoritraditioner inom teologi (7,5 hp)

TM 501     Metoder och forskning inom historisk-praktisk teologi (7,5 hp)

Kyrkohistoria

HK 411/HK 511     Kristendomens historia, den tidiga kyrkan 100-600 (7,5 el 15 hp)

HK 412/HK 512     Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (7,5 el 15 hp)

HK 413/HK 513     Kristendomens historia, reformationstiden 1500-1750 (7,5 el 15 hp)

HK 414/HK 514     Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)

HK 415/HK 515     Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)

HK 416/HK 516     Kristendomens historia i Sverige (7,5 el 15 hp)

Praktisk teologi (församlingsstudier)

SH 452     Liv och tro i EFS (7,5 hp)

SH 410     Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete (7,5 hp)

HS 401     Själavård och andlig vägledning i historisk perspektiv  (7,5 hp)

HL 452     Entreprenörskap och nystartsarbete (7,5 hp)

HL 453     Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling (7,5 hp)

HL 455     Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka (15 hp)

HP 457     Perspektiv på församlingsutveckling (15 hp)

Missionsstudier

HK 405     Missionens teologi, historia och metoder (7,5 hp)

HP 451     Den missionella kyrkan – teologi och praxis (7,5 hp)

HP 452     Kulturmöten och kulturöverskridande arbete (7,5 hp)

HK 415/HK 515     Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)


Själavård
HP 401      Själavård, handledning och mentorskap   (7,5 hp)

HS 453 Familje- och relationsstödjande själavård(7,5 hp)

Uppsatskurser inom historisk-praktisk teologi

HP 404     Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)

HP 504     Masteruppsats i historisk-praktisk teologi (30 hp)

Kurser inom systematisk teologi

SD 456     Nutida karismatisk teologi avanc nivå

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds