Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Kursplaner avancerad nivå.

Kurser i nytestamentlig exegetik

Höstterminen 2018

TM 401     Metoder och teoritraditioner inom teologi / Methods in Theology (7,5 hp)

ET 402     Hermeneutik / Hermeneutics (7,5 hp)

EN 455     Jesus från Nasaret / Jesus of Nazareth (7,5 hp)

EN 429     Uppenbarelseboken och eskatologi / The Book of Revelation and Eschatology (7,5 hp)

Vårterminen 2019

EN 409      Johannesevangeliet avancerat språklig (7,5 hp)

EN 419      Galaterbrevets exegetik språklig (7,5 hp)

EN 465      Nytestamentlig teologi / New Testament Theology (7,5 hp)

EN 5XX Kurs i exegetik – på mastersnivå (7,5 hp)

EG 457      GT Profeterna språklig  

ET 415      Magisteruppsats i exegetik (15 hp)

ET 5XX Masteruppsats i exegetik  (30 hp)

 

Kurser inom historisk-praktisk teologi

Inledande kurser i metod och teori

TM 401     Metoder och teoritraditioner inom teologi (7,5 hp)

TM 501     Metoder och forskning inom historisk-praktisk teologi (7,5 hp)

Kyrkohistoria

HK 411/HK 511     Kristendomens historia, den tidiga kyrkan 100-600 (7,5 el 15 hp)

HK 412/HK 512     Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (7,5 el 15 hp)

HK 413/HK 513     Kristendomens historia, reformationstiden 1500-1750 (7,5 el 15 hp)

HK 414/HK 514     Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)

HK 415/HK 515     Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)

HK 416/HK 516     Kristendomens historia i Sverige (7,5 el 15 hp)

Praktisk teologi (församlingsstudier)

SH 452     Liv och tro i EFS (7,5 hp)

SH 410     Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete (7,5 hp)

HL 452     Entreprenörskap och nystartsarbete (7,5 hp)

HL 453     Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling (7,5 hp)

HL 455     Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka (15 hp)

HP 457     Perspektiv på församlingsutveckling (15 hp)

Missionsstudier

HK 405     Missionens teologi, historia och metoder (7,5 hp)

HP 451     Den missionella kyrkan – teologi och praxis (7,5 hp)

HP 452     Kulturmöten och kulturöverskridande arbete (7,5 hp)

HK 415/HK 515     Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)


Själavård
HP 401      Själavård, handledning och mentorskap   (7,5 hp)

Uppsatskurser inom historisk-praktisk teologi

HP 404     Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)

HP 504     Masteruppsats i historisk-praktisk teologi (30 hp)

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren