Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Kursplaner avancerad nivå.

Kurser i nytestamentlig exegetik

Höstterminen 2018

TM 401 Metoder och teoritraditioner inom teologi / Methods in Theology (7,5 hp)

ET 402 Hermeneutik / Hermeneutics (7,5 hp)

EN 455 Jesus från Nasaret / Jesus of Nazareth (7,5 hp)

EN 429 Uppenbarelseboken och eskatologi / The Book of Revelation and Eschatology (7,5 hp)

Vårterminen 2019

EN 409 Johannesevangeliet med grekiska / Greek Exegesis of John (med åk 2–3) (7,5 hp)

EN 419 Galaterbrevet med grekiska / Greek Exegesis of Galatians (med åk 2–3) (7,5 hp)

EN 465 Nytestamentlig teologi / New Testament Theology (7,5 hp)

EN 5XX Kurs i exegetik – på mastersnivå (7,5 hp)

ET 415 Magisteruppsats i exegetik (från VT 2019) (15 hp)

ET 5XX Masteruppsats i exegetik (från VT 2020) (30 hp)

 

Kurser inom historisk-praktisk teologi

Inledande kurser i metod och teori

TM 401 Metoder och teoritraditioner inom teologi (7,5 hp)

TM 501 Metoder och forskning inom historisk-praktisk teologi (7,5 hp)

Kyrkohistoria

HK 411/HK 511 Kristendomens historia, den tidiga kyrkan 100-600 (7,5 el 15 hp)

HK 412/HK 512 Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (7,5 el 15 hp)

HK 413/HK 513 Kristendomens historia, reformationstiden 1500-1750 (7,5 el 15 hp)

HK 414/HK 514 Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)

HK 415/HK 515 Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)

HK 416/HK 516 Kristendomens historia i Sverige (7,5 el 15 hp)

Praktisk teologi (församlingsstudier)

SH 452 Liv och tro i EFS (7,5 hp)

SH 410 Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete (7,5 hp)

HP 401 Själavård, handledning och mentorskap (7,5 hp)

HL 452 Entreprenörskap och nystartsarbete (7,5 hp)

HL 453 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling (7,5 hp)

HL 455 Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka (15 hp)

HP 457 Perspektiv på församlingsutveckling (15 hp)

Missionsstudier

HK 405 Missionens teologi, historia och metoder (7,5 hp)

HP 451 Den missionella kyrkan – teologi och praxis (7,5 hp)

HP 452 Kulturmöten och kulturöverskridande arbete (7,5 hp)

HK 415/HK 515 Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)


Själavård
HP 401 Själavård, handledning och mentorskap

Uppsatskurser inom historisk-praktisk teologi

HP 404 Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)

HP 504 Masteruppsats i historisk-praktisk teologi (30 hp)

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog