Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Kursplaner avancerad nivå.

Kurser inom exegetik

ET 402     Hermeneutik 7,5 hp  (7,5 hp)

EN 402     Judendomen under det andra templets tid  

EN 407     Paulus och Romarbrevet 

ET 415      Magisteruppsats i exegetik (15 hp)

 

 

Kurser inom historisk-praktisk teologi

Inledande kurser i metod och teori

TM 401     Metoder och teoritraditioner inom teologi (7,5 hp)

TM 501     Metoder och forskning inom historisk-praktisk teologi (7,5 hp)

Kyrkohistoria

HK 411/HK 511     Kristendomens historia, den tidiga kyrkan 100-600 (7,5 el 15 hp)

HK 412/HK 512     Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (7,5 el 15 hp)

HK 413/HK 513     Kristendomens historia, reformationstiden 1500-1750 (7,5 el 15 hp)

HK 414/HK 514     Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)

HK 415/HK 515     Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)

HK 416/HK 516     Kristendomens historia i Sverige (7,5 el 15 hp)

Praktisk teologi (församlingsstudier)

SH 452     Liv och tro i EFS (7,5 hp)

SH 410     Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete (7,5 hp)

HS 401     Själavård och andlig vägledning i historisk perspektiv  (7,5 hp)

HL 452     Entreprenörskap och nystartsarbete (7,5 hp)

HL 453     Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling (7,5 hp)

HL 455     Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka (15 hp)

HP 457     Perspektiv på församlingsutveckling (15 hp)

Missionsstudier

HK 405     Missionens teologi, historia och metoder (7,5 hp)

HP 451     Den missionella kyrkan – teologi och praxis (7,5 hp)

HP 452     Kulturmöten och kulturöverskridande arbete (7,5 hp)

HK 415/HK 515     Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)


Själavård
HP 401      Själavård, handledning och mentorskap   (7,5 hp)

HS 453 Familje- och relationsstödjande själavård(7,5 hp)

Uppsatskurser inom historisk-praktisk teologi

HP 404     Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)

HP 504     Masteruppsats i historisk-praktisk teologi (30 hp)

Kurser inom systematisk teologi

SD 456     Nutida karismatisk teologi avanc nivå

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm