Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

EN 402 Judendomen under det andra templets tid.

EN 402 Judendomen under det andra templets tid

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan