Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

EN 409 Johannesevangeliet avancerat.

EN 409 Johannesevangeliet avancerat

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström