Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

EN 409 Johannesevangeliet avancerat.

EN 409 Johannesevangeliet avancerat

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan