Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

ET 415 Magisteruppsats i exegetik.

ET 415 Magisteruppsats i exegetik

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid