Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

HP 401 Själavård, handledning och mentorskap.

HP 401 Själavård, handledning och mentorskap

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid