Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

PK 203 Själavard 1.

PK 203 Själavard 1

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds