Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

PK 205 Rost och gestaltning 1.

PK 205 Rost och gestaltning 1

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid