Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

PK 404 Rost och gestaltning 2.

PK 404 Rost och gestaltning 2

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds