Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

PK 502 Själavård 2 Familjer och par.

PK 502 Själavård 2 Familjer och par

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog