Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Religionshistoria.

Fristående/valbara kurser inom Religionshistoria

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

RH 251      Islam, historia, tro och liv a

RH 261     Judendom texttolkning och talmud  a

RH 270     Nya religioner och nyandlighet  

RH 272     Hinduism i historia och nutid   a

RH 274     Buddhism i historia och nutid   a

RH 275      Samisk förkristen religion a

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid