Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kursplaner – Religionsvetenskap.

Om inget annat anges är kurserna på 7,5 hp. Kurser med begynnelsesiffrorna 4 eller 5 är på avancerad nivå.

Grundkurser i religionsvetenskap, 4 st kurser à 7,5 hp utgör det kurspaket som tidigare kallades A-kursen. Grundkurserna ges varje vårtermin, RV 101 och RV 102 första halvan av terminen ges båda på halvfart i 10 veckor och sedan RV 103 och RV 104 andra halvan av terminen, båda på halvfart, resterande 10 veckor på terminen. Tillsammans utgör de heltidsstudier under hela vårterminen.

RV   101  Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap
RV   102  Judendom och islam 2021
RV   103  Hinduism, buddhism samt religioner i Kina och Afrika
RV   104  Religioner och livsåskådningar i Sverige i dag

Följande kurser är läskurser, det vill säga utan lärarledda lektioner. För mer information, kontakta studievägledare.

RH   251  Islam, historia, tro och liv
RH   261  Judendom texttolkning och talmud
RH   270  Nya religioner och nyandlighet
RH   272  Hinduism i historia och nutid
RH   274  Buddhism i historia och nutid
RH   275  Samisk förkristen religion

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm