Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kursplaner – Religionsvetenskap.

Grundkurser i religionsvetenskap, 4 st kurser à 7,5 hp utgör det kurspaket som tidigare kallades A-kursen. Grundkurserna ges varje vårtermin, RV 101 och RV 102 första halvan av terminen ges båda på halvfart i 10 veckor och sedan RV 103 och RV 104 andra halvan av terminen, båda på halvfart, resterande 10 veckor på terminen. Tillsammans utgör de heltidsstudier under hela vårterminen. Grundkurserna ges på distans med 5 st obligatoriska campusträffar för alla fyra kurser, från en till tre dagar per tillfälle.
Dessa fyra grundkurser ersätter de tidigare delkurserna RT 101-105, som tillsammans utgjorde 30 hp på den tidigare A-kursen.

RV 101      Introduktion till religionsvetenskap

RV 102      Judendom och islam

RV 103      Hinduism, buddhism samt religioner i Kina och Afrika

RV 104      Religioner och livsåskådningar i Sverige

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog