Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Systematisk teologi.

Fristående/valbara programkurser inom systematisk teologi

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

SD 351      Luthers teologi    a

SD 352      Nutida luthersk teologi  a

SD 353      Teologi, kyrka och postmodernitet    a

SD 354      Skammens teologiska problematik    a

SD 358      Karismatisk teologi    a

SE 251      Teologiska perspektiv på miljö och klimat   c/a

SH 205      Tro och etik i diakonalt arbete    a

SH 215      Samisk kontextuell teologi  a

SH 251      Liv och tro i EFS a

SH 452      Liv och tro i EFS  avancerad nivå   a

ST 253      Teologi och ekonomi  a

ES 270      NT etik  a

 Valbara programkurser inom systematisk teologi med undervisning

SD 101      Dogmatik     b, c (undervisning andra halvan av höstterminen 2018)

SE 201      Teologisk etik     b, c (undervisning vt 19)

SR 202      Filosofi för teologer    b, c (undervisning ht 18)

SD 356      Luthersk teologi i historia och nutid     b, c (undervisning ht)

ST 201      Uppsats      b (undervisning vt)

SD 356      Luthersk teologi i historia och nutid   b (undervisning ht)

ST 304 (SD 304, SE 304, SR 304) Kandidatuppsats    b (undervisning vt)

SH 302      Svenska kyrkans tro och liv – del 1  b (undervisning ht)

SH 303      Svenska kyrkans tro och liv – del 2  b (undervisning ht)

 

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid