Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Systematisk teologi.

Fristående/valbara programkurser inom systematisk teologi

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

SD 351  Luthers teologi    a

SD 352  Nutida luthersk teologi  a

SD 353  Teologi, kyrka och postmodernitet    a

SD 354  Skammens teologiska problematik    a

SD 358  Karismatisk teologi    a

SE 251  Teologiska perspektiv på miljö och klimat   c/a

SH 205  Tro och etik i diakonalt arbete    a

SH 215  Samisk kontextuell teologi  a

SH 251  Liv och tro i EFS a

SH 452  Liv och tro i EFS  avancerad nivå   a

ST 253  Teologi och ekonomi  a

ST 151   Naturvetenskap och kristen tro.

ST 351   Naturvetenskap och kristen tro.

Valbara programkurser inom systematisk teologi med undervisning

ES 201  Intro till hermeneutik

SD 101  Dogmatik     b, c (undervisning andra halvan av höstterminen 2018)

SD 110  Introduktion till den Augsburska bekännelsen

SD 351  Naturvetenskap och kristen tro

SE 201  Teologisk etik     b, c (undervisning vt 19)

SD 356  Luthersk teologi i historia och nutid   b (undervisning ht)

SD 356  Luthersk teologi i historia och nutid     b, c (undervisning ht)

SE  201 Etik

SE 351  Naturvetenskap och kristen tro  (undervisning vt 2019)

SH 302  Svenska kyrkans tro och liv – del 1  b (undervisning vt)

SH 303  Svenska kyrkans tro och liv – del 2  b (undervisning vt)

SR 202  Filosofi för teologer    b, c (undervisning ht 18)

ST 151  Naturvetenskap och kristen tro

ST 201  Uppsats      b (undervisning vt)

ST 304 (SD 304, SE 304, SR 304) Kandidatuppsats   b (undervisning vt)

ST 351  Naturvetenskap och kristen tro

 

 

 

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid