Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Systematisk teologi.

Fristående/valbara programkurser inom systematisk teologi

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

SD 351  Luthers teologi    a

SD 352  Nutida luthersk teologi  a

SD 353  Teologi, kyrka och postmodernitet    a

SD 354  Skammens teologiska problematik    a

SD 358   Karismatisk teologi    a

SE 251  Teologiska perspektiv på miljö och klimat   c/a

SH 205  Tro och etik i diakonalt arbete    a

SH 215  Samisk kontextuell teologi  a

SH 251  Liv och tro i EFS a

SH 452  Liv och tro i EFS  avancerad nivå   a

ST 253  Teologi och ekonomi  a

ST 151   Naturvetenskap och kristen tro.

ST 351   Naturvetenskap och kristen tro.

ST 370    Kyrkans klassiker från fornkyrka till modern tid

Valbara programkurser inom systematisk teologi med undervisning

ES 201  Intro till hermeneutik

SD 101 Dogmatik    b, c (undervisning andra halvan av höstterminen 2018)

SD 110  Introduktion till den Augsburska bekännelsen

SD 351  Naturvetenskap och kristen tro

SE 201  Teologisk etik     b, c (undervisning vt 19)

SD 356 Luthersk teologi i historia och nutid   b (undervisning ht)

SD 356  Luthersk teologi i historia och nutid     b, c (undervisning ht)

SE  201 Etik

SE 351  Naturvetenskap och kristen tro  (undervisning vt 2019)

SH 302 Svenska kyrkans tro och liv, del 1   b (undervisning vt)

SH 303  Svenska kyrkans tro och liv – del 2  b (undervisning vt)

SR 202  Filosofi för teologer    b, c (undervisning ht 18)

ST 151  Naturvetenskap och kristen tro

ST 201  Uppsats      b (undervisning vt)

ST 304 (SD 304, SE 304, SR 304) Kandidatuppsats   b (undervisning vt)

ST 351  Naturvetenskap och kristen tro

 

 

 

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren