Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Kurskatalog – Systematisk teologi.

Fristående/valbara programkurser inom systematisk teologi

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp

SD   351  Martin Luthers teologi  (ht 20)

SD   352  Nutida luthersk teologi

SD  353  Teologi, kyrka och postmodernitet

SD   354  Skammens teologiska problematik

SD   358  Karismatisk teologi

SE   251  Teologiska perspektiv på miljö och klimat 

SH  205  Tro och etik i diakonalt arbete

SH   215  Samisk kontextuell teologi

SH   251  Liv och tro i EFS

SH   413  Protestantisk teologi under ortodoxin

SH   452  Liv och tro i EFS  avancerad nivå

ST   253  Teologi och ekonomi

ST   151  Naturvetenskap och kristen tro.

ST   351  Naturvetenskap och kristen tro.

ST   370  Kyrkans klassiker från fornkyrka till modern tid

 

Valbara programkurser inom systematisk teologi med undervisning

ES   201  Intro till hermeneutik

SD   101  Dogmatik (undervisning andra halvan av höstterminen 2018)

SD   110  Introduktion till den Augsburska bekännelsen

SD   351  Naturvetenskap och kristen tro

SE   201  Teologisk etik   (undervisning vt 19)

SD   356  Luthersk teologi i historia och nutid   (undervisning ht)

SD   356  Luthersk teologi i historia och nutid   (undervisning ht)

SE   201  Etik

SE   351  Naturvetenskap och kristen tro  (undervisning vt 2019)

SH   302  Svenska kyrkans tro och liv, del 1    (undervisning vt)

SH   303  Svenska kyrkans tro och liv – del 2   (undervisning vt)

SR   202  Filosofi för teologer  (undervisning ht 18)

ST   151  Naturvetenskap och kristen tro

ST   201  Uppsats  (undervisning vt)

ST   304 (SD 304, SE 304, SR 304)  Kandidatuppsats   (undervisning vt)

ST   351  Naturvetenskap och kristen tro

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan