Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

SH 452 Liv och tro i EFS.

SH 452 Liv och tro i EFS

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan