Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

ST 151 Naturvetenskap och kristen tro..

ST 151 Naturvetenskap och kristen tro.

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson