Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

ST 351 Naturvetenskap och kristen tro..

ST 351 Naturvetenskap och kristen tro.

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren