Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Magister- och masterprogrammet ledare för kyrka i förändring (i samarbete med EHS).

Unik ledarutbildning

Enskilda högskolan Stockholm (EHS) och Johannelunds teologiska högskola erbjuder en unik gemensam utbildning. Innehållet magister- och masterprogrammet Ledare för kyrka i förändring rör pastoralt ledarskap, entreprenörskap, omstartarbete, mångkultur, gestaltning och kommunikation, omvärldsanalys och församlingsförnyelse. Det pastorala uppdraget står i fokus. Pastorn, prästen och diakonen har genom sin särskilda kallelse och sina vignings- och ordinationslöften nyckelroller i församlingen. Att leda och verka i ett sammanhang där de ideella insatserna spelar en avgörande roll har sina speciella förutsättningar. Läs mer om  utbildningen!

Här är kursplanerna för programmet Ledare för kyrka i förändring:

TM   411  Vetenskaplig teori och metod

HL   452  Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext

HP   451  Den missionella kyrkan – teologi och praxis

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid