Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Magister- och masterprogrammet ledare för kyrka i förändring (i samarbete med EHS).

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson