Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi allmän.

Fristående/valbara kurser inom teologi allmän

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

ES 201  Introduktion till hermeneutik

ES 302  Genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv

ET 101  Datorstödd bibelvetenskap

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson