Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi allmän.

Fristående/valbara kurser inom teologi allmän

Kurserna delas in i tre olika kategorier enligt bokstäverna nedan:
a=litteraturkurs som läses helt på egen hand utan undervisning
b=kurs med campusundervisning som kan läsas som fristående kurs om man är med på den obligatoriska campusundervisningen
c=kurs med fåtal obligatoriska campuslektioner och/eller obligatorisk introduktion på plats på Johannelund

Om inget annat anges är kursen 7,5 hp.

TL 205      Latin för teologer I       a

TL 206      Latin för teologer II     a

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid