Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – Själavårdsprofil.

Är du intresserad av teologi och själavård? Johannelund erbjuder ett teologiskt introduktionsår med inriktning på själavård. Det innebär 60 hp teologi med själavårdsprofil (motsvarar 1 års högskolestudier).

Genom att läsa ett Teologiskt introduktionsår med själavårdsprofil får man den teologiska förförståelsen för själavården samt en god översikt över själva själavårdsämnet.

Utbildningen erbjuds på campus och på distans. Vid distansstudier är det undervisning ca 1 gång i månaden, från en dag upp till en vecka, när man är på plats på Johannelund. Resten av tiden ägnas åt självstudier hemma. Om behov finns av studier på deltid, går även det att ordna. Tag i så fall kontakt med studievägledare.

PROFILENS INNEHÅLL
Under året läser du följande högskolekurser:
Gamla testamentet, introduktionskurs 7,5 hp
Nya testamentet, introduktionskurs 7,5 hp
Dogmatik, introduktionskurs 7,5 hp
Teologisk etik, introduktionskurs 7,5 hp
Religionsvetenskap, introduktionskurs 15 hp
Grundkurs i pastoral teologi och psykologi, 7,5 hp
Perspektiv på kyrklig själavård
, 7,5 hp

Vid sidan om högskolekurserna även pastorala profilkurser:
Introduktionsvecka
Retreat
Mentors-/reflektionsgrupp som innehåller profiltimmar i anslutning till högskolekurserna: själavård i Bibeln, själavård och dogmatik/etik. 
Själavård 1 – självreflektion
Minst tre själavårdssamtal med själavårdare/terapeut
Gudstjänst- och andaktsliv

UTBYGGNAD TILL EN TREÅRIG KVALIFICERAD SJÄLAVÅRDSUTBILDNING
Det teologiska introduktionsåret kan byggas på med ett andra studieår vid VID, Oslo. Detta studieår läses på halvtid över två läsår.  Därefter kan ett tredje studieår följa vid Johannelunds teologiska högskola, under vilket fristående kurser/distanskurser erbjuds och examensarbete skrivs. Studierna kan därmed avslutas med en kandidatexamen i historisk-praktisk  teologi med inriktning mot själavård.
Du kan läsa mer om VID och deras själavårdsutbildning på www.VID.no under fliken ”Kristen Sjelesorg”. Klicka här.

EN HÖGSKOLE- ELLER KANDIDATEXAMEN PÅ JOHANNELUND
Det går också att läsa ett andra år med själavård- och teologikurser på Johannelund och ta en högskoleexamen eller att läsa ett andra och ett tredje år på Johannelund och då få ut en kandidatexamen i historisk-praktisk teologi.

ANSÖKAN
Ansökan görs senast 15 april för antagning till höstterminen 2019 Programmet har ingen antagning till vårterminen. Du söker via Johannelunds webbansökan. Se Webbansökan högskola. Programmet kan även sökas på www.antagning.se  och har då programkoden JTH-02201 för campusstudier och JTH-02209 för distansstudier.

FRÅGOR
Kontakta studievägledare Gunilla Bäcks på gunilla.backs@johannelund.nu

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog