Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

här..

här.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan