Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – allmän.

Om man vill skaffa sig baskunskaper i teologi för att använda dessa i andra delar av samhället t ex inom skola, folkhögskola, media eller juridik kan man också läsa vid Johannelund. Eller med tanke på att arbeta inom något annat kristet samfund än EFS/Svenska kyrkan. Det är möjligt att läsa en renodlad kandidatexamen (3 år) eller högskoleexamen (2 år), där de pastorala profilkurserna (=yrkesförberedande kurserna) inte ingår. Det går även att läsa endast ett år med teologiska kurser, ett så kallat teologiskt introduktionsår.

För dig erbjuder vi kandidatexamen i teologi (3 år) eller högskoleexamen i teologi (2 år) eller teologiskt introduktionsår (1 år).

Det teologiska introduktionsåret erbjuds på campus och distans, högskoleprogrammet på distans och kandidatprogrammet på campus. Distansstudier vid Johannelund innebär att man är på Johannelund vid 5-6 tillfällen under en termin för föreläsningar, seminarier, grupparbeten och examinationer. Varje träff kan vara från 1 upp till 5 dagar per tillfälle. Resten av tiden ägnar man åt självstudier hemma.

Här kan du ladda ner en kursöversikt i PDF-format

Ansökan till kandidatprogram, högskoleprogram eller teologiskt introduktionsår (3, 2 eller 1 år)
Programmen söks via vår webbansökan. Se Webbansökan högskola. Ansökan till höstterminen är öppen 15 mars tom 15 april och till vårterminen 15 september tom 15 oktober. Du kan även söka programmet på www.antagning.se Programmen har då följande koder:
Kandidatprogrammet har programkoden JTH-06101 och erbjuds enbart på campus.
Högskoleprogrammet har programkoden  JTH-04109  och erbjuds enbart på distans.
Teologiskt introduktionssår har programkoden JTH-02101 för campusstudier och JTH-02109 för distansstudier.

Utbildningsplan högskoleexamen 

Utbildningsplan kandidatexamen  

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren