Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – fristående kurser.

Läs en fristående kurs!

Vid Johannelunds teologiska högskola kan man även läsa fristående kurser. Utbudet för vårterminen 2021 hittar du här! De allra flesta av dessa är påbyggnadskurser i teologi och kräver förkunskaper (se respektive kursplan) inom ämnesområdet teologi och religionsvetenskap. Grundkurserna i religionsvetenskap RV 101-RV 104 är på nybörjarnivå för den som inte läst någon teologi tidigare. Grundkurserna i religionsvetenskap erbjuds varje vårtermin.
Antagningen till fristående kurser sker i mån av plats.

För att se kursplaner med tillhörande litteraturlistor till kurserna se vår kurskatalog. Där är kurserna indelade efter våra ämnesområden; exegetisk teologihistorisk praktisk teologisystematisk teologi och religionsvetenskap

För fristående kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska, se här.

Sommarkurser
Det finns möjlighet att läsa en sommarkurs i teologi vid Johannelund. Kurserna presenteras under vårterminen. Dessa läses på egen hand utan undervisning. Begränsat antal platser. Ansök till våra fristående- och sommarkurser! Välkommen med din ansökan till sommarkurser mellan 1 mars till och med 1 april.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid