Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – fristående kurser.

Vid Johannelunds teologiska högskola kan man även läsa fristående kurser. De allra flesta av dessa är påbyggnadskurser i teologi och kräver förkunskaper inom ämnesområdet teologi och religionsvetenskap. Grundkurserna i religionsvetenskap RV 101-RV 104 är på nybörjarnivå för den som inte läst någon teologi tidigare. Grundkurserna i religionsvetenskap erbjuds varje vårtermin.
Antagningen till fristående kurser sker i mån av plats.

För att se kursplaner med tillhörande litteraturlistor till kurserna se vår kurskatalog. Där är kurserna indelade efter våra 3 ämnesområden; exegetik/bibelvetenskap, systematisk teologi, historisk-praktisk teologi, samt religionsvetenskap, religionshistoria och teologi allmän.

För fristående kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska, klicka här.  Där framgår också vilka obligatoriska kursdagar som ingår i kursen.

Ansökan fristående kurser

Sök via vår webbansökan. Se Webbansökan högskola.

Fristående kurser hösten 2017 klicka här!

Ansökningstid för fristående kurser för höstterminen 2017 är 2 april tom 1 maj och för vårterminens kurser 15 september tom 1 november.

Sommarkurser
Det finns möjlighet att läsa upp till två st 7,5 hp-kurser i teologi vid Johannelund som sommarkurs. Kurserna läses på egen hand utan undervisning.

Ansökningstiden för sommarkurser är 1 mars tom 1 april. Sök sommarkurserna via vår webbansökan. Se Webbansökan högskola.

 

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan