Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – fristående kurser.

Läs en fristående kurs!

Vid Johannelunds teologiska högskola kan man även läsa fristående kurser. Utbudet för vårterminen 2021 hittar du här! De allra flesta av dessa är påbyggnadskurser i teologi och kräver förkunskaper (se respektive kursplan) inom ämnesområdet teologi och religionsvetenskap. Grundkurserna i religionsvetenskap RV 101-RV 104 är på nybörjarnivå för den som inte läst någon teologi tidigare. Grundkurserna i religionsvetenskap erbjuds varje vårtermin.
Antagningen till fristående kurser sker i mån av plats.

För att se kursplaner med tillhörande litteraturlistor till kurserna se vår kurskatalog. Där är kurserna indelade efter våra ämnesområden; exegetisk teologihistorisk praktisk teologisystematisk teologi och religionsvetenskap

För fristående kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska, se här.

Ansökningstiden för fristående kurser är 15 mars till och med 15 april för höstterminen och 15 september till och med 15 oktober till vårterminen. Ansök här.

Sommarkurser
Det finns möjlighet att läsa en sommarkurs i teologi vid Johannelund. Kurserna presenteras under vårterminen. Dessa läses på egen hand utan undervisning. Begränsat antal platser. Ansök till våra sommarkurser! Välkommen med din ansökan till sommarkurser mellan 15 februari till och med 14 mars.

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid