Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – fristående kurser.

Läs en fristående kurs!

Vid Johannelunds teologiska högskola kan man även läsa fristående kurser. Utbudet för höstterminen 2021 hittar du här! De allra flesta av dessa är påbyggnadskurser i teologi och kräver förkunskaper (se respektive kursplan) inom ämnesområdet teologi och religionsvetenskap. Grundkurserna i religionsvetenskap RV 101-RV 104 är på nybörjarnivå för den som inte läst någon teologi tidigare. Grundkurserna i religionsvetenskap erbjuds varje vårtermin. Antagningen till fristående kurser sker i mån av plats.

För att se kursplaner med tillhörande litteraturlistor till kurserna se vår kurskatalog. Där är kurserna indelade efter våra ämnesområden; exegetisk teologihistorisk praktisk teologisystematisk teologi och religionsvetenskap

För fristående kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska, se här.

Ansökningstiden för fristående kurser är 15 mars till och med 15 april. Ansök här.

Det finns en bra kontakt mellan studenter i olika årskurser och det är en trygg miljö att pröva sina tankar i. // Emma Lundgren