Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – fristående kurser.

Läs en fristående kurs!

Vid Johannelunds teologiska högskola kan man även läsa fristående kurser. De allra flesta av dessa är påbyggnadskurser i teologi och kräver förkunskaper inom ämnesområdet teologi och religionsvetenskap. Grundkurserna i religionsvetenskap RV 101-RV 104 är på nybörjarnivå för den som inte läst någon teologi tidigare. Grundkurserna i religionsvetenskap erbjuds varje vårtermin.
Antagningen till fristående kurser sker i mån av plats.

För att se kursplaner med tillhörande litteraturlistor till kurserna se vår kurskatalog. Där är kurserna indelade efter våra ämnesområden; exegetik/bibelvetenskap, systematisk teologi, och historisk praktisk teologi. Utöver detta har vi även religionsvetenskap, religionshistoria och teologi allmän.

För fristående kurser som ges i samarbete med Fjellstedtska, se här.  Där framgår också vilka obligatoriska kursdagar som ingår i kursen.

Fristående kurser vt 2020

Sommarkurser
Det finns möjlighet att läsa en sommarkurs i teologi vid Johannelund sommaren 2020. Kurserna läses på egen hand utan undervisning. Begränsat antal platser. Programstudenter vid Johannelund har företräde. Inga sena anmälningar. Välkommen med din ansökan till sommarkurser mellan 1 mars till och med 1 april.

Ansökan till våra fristående- och sommarkurser!

 

Det finns en intressant och lärorik spänning mellan olika karismatik. Det utmanar mig till att bli tydlig i min teologi. // Maria Smeds