Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Fristående kurser vt 19.

Fristående kurser vt 19

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid