Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Grundkurs i religionsvetenskap 30 hp.

Grundkursen i religionsvetenskap A  består av 4 delkurser om vardera 7,5 hp. Klicka på namnet för att komma till kursplanen.

RV 101      Introduktion till religionsvetenskap
RV 102      Judendom och islam
RV 103      Hinduism, buddhism samt religioner i Kina och Afrika
RV 104      Religioner och livsåskådningar i Sverige

RV 101 och RV 102 ges parallellt första halvan av vårterminen, och RV 103 och RV 104 ges parallellt andra halvan av vårterminen.

Du kan söka Grundkursen i religionsvetenskap direkt till Johannelund via Webbansökan Högskola eller via antagning.se.

Sista ansökningsdag för vt 2018 är 16 oktober 2017.

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan