Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Sommarkurser 2019.

Sommarkurser 2019

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan