Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogrammet.

FE-programmet (120 hp) innehåller både högskolekurser och kompletterande pastorala profilkurser. Utbildningen ger verktyg för dig som vill engagera dig i:

  • Pionjärarbete och nya sätt att vara kyrka
  • Utveckling och förnyelse i församling och kyrka

Den tvååriga utbildningen avslutas med en högskoleexamen (120 hp) men går att bygga vidare till en präst- eller pastorsutbildning. Du kan även gå denna utbildning med målet att vara en ideell medarbetare i pionjärarbete och i församlingar som arbetar med förnyelse och utveckling. Programmet går att läsa på distans med obligatoriska campusträffar (cirka tre tillfällen per termin). Det finns också möjlighet att läsa utbildningen på halvtid under fyra år.

Exempel på kurser som ingår:

  • Ledarskap och församlingsutveckling
  • Nya testamentets teologi om Anden, församlingen och mission
  • Den missionella kyrkan
  • Teologi, kyrka och postmodernitet
  • Entreprenörskap och nystartarbete i församlingskontext
  • Grundläggande kurser i systematisk teologi
  • Praktik med handledning från första terminen

Två kurser som erbjuds (kan även läsas som fristående kurser)
HL 252 Perspektiv på nystarts- och förändringsprocesser i kyrkligt arbete (7,5 hp)
Kursen ger verktyg för att kunna göra en bra omvärldsanalys och kartlägga hur ett närsamhälle fungerar. Dessutom presenteras olika modeller för nystart och förändringsarbete i en lokal församling. I dialog med kurslitteraturen och med lärare och studiekamrater får du utveckla en detaljerad plan för ett nystartsarbete eller förändringsarbete.

HP 251 Den missionella kyrkan – teologi och praxis (7,5 hp)
Kursen syftar till att ge förståelse av begreppet missionell och missionell ecklesiologi. I kursen undersöks hur icke-kyrkliga människor tänker om och relaterar till kyrkan. Ett tredje kursmoment anger några viktiga evangelisationsmönster idag och hur människor hittar fram till en tro. Kursen syftar till att kunna utvärdera och kritiskt granska olika missionella modeller i kyrkors arbete idag.

Programmet har öppet för ansökan inför ht 2021. Ansökan är öppen från 15 mars tom 15 april för antagning till höstterminen. Programmet har ingen antagning till vårterminen. Sök programmet här.

För mer information är du välkommen att kontakta programansvariga Tin Mörk på tin.mork@johannelund.nu.

 

Det finns olikheter i åsikter och teologi på skolan eftersom man kommer från olika traditioner. Men, alla ha samma mål. // Annahita Parsan