Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – Masterprogram.

Från och med hösten 2018 erbjuder Johannelund  Magister och Masterprogram i teologi; ett i bibelvetenskap och ett i historisk praktisk teologi, med inriktning kyrkohistoria, kyrkovetenskap och missionsvetenskap. Magisterprogrammet är på ett läsår och Masterprogrammet är på två läsår, båda på avancerad nivå. Magisterprogrammet avslutas med en magisteruppsats på 15 hp och leder då till en Magisterexamen om 60 hp. Masterprogrammet avslutas med en masteruppsats på 30 hp och leder till en Masterexamen på 120 hp. Programmen läses på plats på campus och inleds med en metodkurs, som är gemensam för samtliga program. För att vara behörig till Magister- och Masterprogram i teologi med bibelvetenskap som inriktning, behöver du en kandidatexamen i teologi med huvudområde bibelvetenskap med språklig inriktning eller motsvarande utländsk utbildning. För att vara behörigtill Magister- och Masterprogram i teologi med historisk praktisk teologi, behöver du ha en kandidatexamen med huvudområde kyrkohistoria, kyrkovetenskap eller missionsvetenskap, eller motsvarande utländsk utbildning. Programmen startar v 35 2019. Ansökan görs senast 15 april för ht 2019 via antagning.se.

Magisterprogram i teologi – Bibelvetenskap (60 hp) har ansökningskoden JTH-12110
Magisterprogram i teologi – Historisk praktisk teologi (60 hp) har ansökningskoden JTH-12220
Masterprogram i teologi – Bibelvetenskap (120 hp) har ansökningskoden JTH-14110
Masterprogram i teologi – Historisk praktisk teologi (120 hp) har ansökningskoden JTH-14220

Magister- och masterprogram  ht 2018 klicka här!

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm