Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Teologi – Masterprogram.

Från och med hösten 2018 erbjuder Johannelund  Magister och Masterprogram i teologi med två inriktningar; ett i bibelvetenskap och ett i historisk praktisk teologi. Magisterprogrammet är på ett läsår och Masterprogrammet är på två läsår, båda på avancerad nivå. Magisterprogrammet avslutas med en magisteruppsats på 15 hp och leder då till en Magisterexamen om 60 hp. Masterprogrammet avslutas med en masteruppsats på 30 hp och leder till en Masterexamen på 120 hp. Programmen läses på plats på campus och inleds med en metodkurs på 7,5 hp. För att vara behörig till Magister- och Masterprogram i teologi, behöver du en kandidatexamen i teologi eller religionsvetenskap med ett examensarbete på 15 hp, alternativt motsvarande utländsk examen. Programmen startar v 35 2020. Ansökan görs mellan 15 mars och 15 april via vår egen webbansökan https://johannelund.studeo.se/ eller antagning.se. Programmen har enbart antagning till höstterminen.

Magisterprogram i teologi – Bibelvetenskap (60 hp) Om du söker programmet på antagning.se har det ansökningskoden JTH-12110
Magisterprogram i teologi – Historisk praktisk teologi (60 hp) Om du söker programmet på antagning.se har det ansökningskoden JTH-12220
Masterprogram i teologi – Bibelvetenskap (120 hp)  Om du söker programmet på antagning.se så har det ansökningskoden JTH-14110
Masterprogram i teologi – Historisk praktisk teologi (120 hp) Om du söker programmet på antagning.se så har det ansökningskoden JTH-14220

 

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm