Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Utlandsstudier. Läs ett år utomlands.

 

Johannelund har samarbetsavtal med flera ledande teologiska utbildningar runt om i världen.

Läsåret 2011-2012 sjösätts ett samarbete med Wycliffe Hall vid Oxford University, vilket ger möjlighet för Johannelundsstudenter att tillbringa ett år i Oxford. Under året studerar man vid Wycliffe Hall, som är knutet till Oxford University, och parallellt med studierna har man möjlighet att göra praktik i St Aldates, en stor dynamisk församling i Oxford tillhörande den anglikanska kyrkan. Möjlighet att söka detta Oxfordår ges till studenter som har avlagt sin kandidatexamen i teologi (motsvarande 3 års studier) vid Johannelund.

Sedan 2008 finns ett samarbete mellan Johannelund och Luther Seminary i St. Paul, Minnesota. Det ger möjlighet för studenter att göra ett utbytesår mellan dessa två skolor. Med drygt 800 studenter och omkring 90 lärare är Luther Seminary den största teologiska utbildningen inom Evangelical Lutheran Church in America (ELCA). Flera lärare är världsledande forskare och kursutbudet är på drygt 100 kurser varje termin, varav många saknar motsvarighet i Sverige. Att uppleva luthersk tro och teologi utanför Sverige ger bättre perspektiv på vad luthersk tro och teologi handlar om. Johannelundsstudenter med minst två års teologiska studier kan ansöka om ett utbytesår vid Luther Seminary.

Ett samarbetsavtal med Menighetsfakultetet i Oslo gör det möjligt för Johannelundsstudenter att förlägga del av sin utbildning där.

Kontakta studierektor för mer information kring studier utomlands.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström