Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Utlandsstudier. Läs ett år utomlands.

 

Johannelund har samarbetsavtal med flera teologiska lärosäten utomlands. Vårt samarbete med VID vitenskapelige høgskole och Menighetsfakultetet i Norge gör det möjligt för Johannelundsstudenter att förlägga en del av sin utbildning där.

Johannelund har även ett utbyte med Ethiopian Graduate School of Theology i Addis Abeba i Etiopien.

Sedan 2008 samarbetar vi med Luther Seminary i St. Paul, Minnesota. Det ger möjlighet för studenter att göra ett utbytesår mellan dessa två skolor. Med drygt 800 studenter och omkring 90 lärare är Luther Seminary den största teologiska utbildningen inom Evangelical Lutheran Church in America (ELCA). Flera lärare är världsledande forskare och kursutbudet är på drygt 100 kurser varje termin, varav många saknar motsvarighet i Sverige. Att uppleva luthersk tro och teologi utanför Sverige ger bättre perspektiv på vad luthersk tro och teologi handlar om. Johannelundsstudenter med minst två års teologiska studier kan ansöka om ett utbytesår vid Luther Seminary.

Vill du veta mer om utlandsstudier eller har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta studierektor.

Det finns en öppen dialog mellan lärare och studenter och en härlig stämning på skolan. Jag har roligt här! // Helena Larsson