Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

villkor.

Lånevillkor

Lånetiden för standardböcker är 30 dagar med möjlighet till max 2 omlån om ingen står på kö. Lånetiden för kurslitteratur och kommentarer är 7 dagar med möjlighet till max 3 omlån om ingen står på kö.

Förseningsavgifter på sent inlämnade böcker tillkommer. Vid biblioteksintroduktionen ges fullständig information om lån och lånevillkor.

Kopiering

En multifunktionsskrivare (för kopiering, skanning och utskrift) finns tillgänglig för alla studenter som har tillgång till bibliotekets passerbricka. Självkostnadspris tillkommer.

Det finns en samhörighet mellan de lärare, studenter och personal som tillsammans bygger skolan. // Markus Holmström