Välkommen!

Johannelund vill utbilda teologistuderande till kompetenta, reflekterande och kreativa medarbetare för ledaruppdrag i kyrka och samhälle
Viktiga datumKontakta oss

Teologi på högskole- och kandidatnivå

Teologi på – magister- och masternivå

Prästutbildning

Själavårdsutbildning

Johannelunds bibelskola

Senaste nytt

Ny bok av Tomas Nygren

Tomas Nygren, högskolelektor i systematisk teologi på Johannelund, har kommit ut med en ny bok: "Kompass för livet -en praktisk troslära". Boken innehåller Tomas artiklar som tidigare har publicerats i EFS tidning Budbäraren. I en notis i Budbäraren nr 4 2024 berättar...

Evangelikal idag?

Sedan 1974 har Lausannedeklarationen haft en avgörande inverkan på den evangelikala rörelsen och kyrkans engagemang i samhället. Den 7–8 november arrangerar vi, Tidningen Dagen, och ALT en Lausannekonferens i Örebro. Call for papers är öppen till 1 maj....

Jag upplevde Guds kallelse till präst plötsligt, och väldigt starkt. Johannelunds “halvdistans-utbildning” passar mig perfekt, då jag har familj och bor på annan ort. Nu får jag del av den viktiga gemenskapen på skolan, samtidigt som jag kan vara hemma med familjen. All teknik och kommunikation har fungerat utmärkt och jag är så taggad på fortsättningen. Det är ett privilegium att få undervisning av troende välutbildade lärare, som ser det som sin kallelse att ge vårt land bra präster. Jag rekommenderar varmt Johannelund! 

Ingrid Wetterstrand
Prästprogrammet

Det bästa med Johannelund är att man kan förena sina studier med sin tro. Som campusstudent har man möjligheten att gå på mässa och andakt med andra studenter under vardagarna, vilket är väldigt givande! Det finns också stor akademisk frihet och en god dialog mellan lärare och studenter. Jag är väldigt glad att jag började studera på Johannelund och tacksam för de vänner jag har lärt känna på vägen.

 David Gottfridson
Kandidatprogrammet i teologi

På Johannelund får personlig tro och akademisk kunskap samexistera på samma plats, om än vid olika tidpunkter. I klassrummet ges den akademiska utbildningen utan ställda krav på personlig tro. Men vid samtal över fikabordet får den personliga tron möta den akademiska kunskapen, och tillsammans med andra studenter får det akademiska omvandlas till något som berör det egna livet. För mig har studierna på Johannelund fått min tro att växa, snarare än vackla, och jag har lärt mig ännu mer om vem jag är i mötet med Jesus.

Samuel Hall
Integrerat prästprogram