Upplagt den 12 april, 2016

Johannelunds Teologiska Högskola har under våren 2016 knutit några mycket erfarna och internationellt kunniga forskare till sig, dels för att bredda och fördjupa den akademiska kompetensen, dels för att intensifiera det internationella samarbetet. De som nu har utnämnts till affilierade forskare är:

Oloph Bexell, Professor em., Affilierad Senior Professor
Ezra Gebremedhin, Docent, Affilierad Senior Forskare
Mark A. Granquist, Luther Seminary, USA, Affiliated Associate Professor
David Gustafson, Trinity Evangelical Divinity School, USA, Affiliated Associate Professor
Agne Nordlander, Docent, Affilierad Senior Forskare