Upplagt den 23 maj, 2017

Stefan Gustavsson har utnämnts till affilierad högskoleadjunkt vid Johannelunds Teologiska Högskola. Gustavsson är väl känd föreläsare och författare, som har läst teologi i Lund, under många år varit verksam som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och som för närvarande bland annat är verksam på deltid som förstelektor vid Mediehögskolan i Kristiansand, Norge (- en högskola som tillsammans med Johannelund ger ut den akademiska tidskriften Theofilos). Tidigare har Gustavsson arbetat som direktor för CredoAkademin, generalsekreterare för skol- och studentrörelsen Credo och lärare vid livsåskådningsinstitutet Nordiska L´Abri.”