Upplagt den 8 september, 2017

Johannelunds Teologiska Högskola har inrättat två nya priser som uppmärksammar studenters goda insatser, ett inom ämnesområdet exegetik och ett inom ämnesområdet systematisk teologi. Det är namngivna efter två mycket uppskattade lärare vid Johannelund, som båda även varit verksamma som rektorer vid högskolan. De är docent LarsOlov Eriksson och docent Agne Nordlander. De kan, när så är tillämpligt, utdelas årligen. Prisen benämns:

LARSOLOV ERIKSSONS PRIS för utmärkt prestation i kandidatuppsats inom exegetisk teologi

AGNE NORDLANDERS PRIS för utmärkt prestation i kandidatuppsats inom systematisk teologi

Förutom hedersbetygelsen tillfaller pristagarna även en symbolisk summa i form av presentkort avsett för bokinköp.

2017 års exegetikpris tilldelades den 22 augusti 2017 Johanna Rönnlund

2017 års pris inom systematisk teologi tilldelades den 22 augusti 2017 Jakob Sanfridsson