Upplagt den 13 november, 2017

Regeringen har beslutat att Johannelunds Teologiska Högskola (JTH), Uppsala, erhållit rätt att utfärda magisterexamen i teologi och masterexamen inom området teologi. Beslutet skrevs under den 26 oktober, efter det att Universitetskanslersämbetet tillstyrkt ansökningarna i juni .
Detta betyder att JTH har tagit ett stort steg framåt i sitt fortsatta byggande av en unik och högkvalitativ akademisk teologisk utbildning i Sverige