Upplagt den 29 mars, 2018

Efter tre år som rektor på Johannelunds Teologiska Högskola går jag efter sommaren vidare.

De tre åren (på halvtid) har varit händelserika och viktiga, inte minst i akademiskt hänseende. Just den akademiska utvecklingen har varit en huvuduppgift som jag fick vid tillträdet. Några punkter bör nämnas.

  • Jag har haft glädjen att föra goda nationella och internationella akademiker till skolan som affilierade forskare. Vi har därmed fått ett rikt tillflöde av uppfriskade och inspirerande tankar till högskolan,
  • Jag har haft möjlighet att starta upp två nya centrumbildningar, Centrum för kristen själavård och Centrum för apologetik. De är båda i sina lindor men kan bli till något riktigt bra, viktiga för enskilda, föreningar och församlingar,
  • Jag har efter hårt arbete fått se hur Universitetkanslerämbetet och Utbildningsdepartementet givit oss examensrätt för både Magister- och Masterexamen. Studenterna kan därmed än mer välutbildade och väl förberedda sändas ut till tjänst eller förbereda sig för forskarstudier,
  • Efter ett arbete med kontakter i Sveriges riksdag har vi för första gången fått statliga forskningsmedel,
  • Vi har knutit en viktig akademisk tidskrift, Theofilos, till oss i ett samarbete med en norsk högskola, NLA,
  • Roseniusdagar har tagit form som Roseniusdagar och resulterat i bokproduktion,
  • Under reformationsjubiléet ordnade vi ett symposium, som bl.a. resulterat i en nyöversättning av Augsburgska bekännelsen och två böcker, där Torbjörn Larspers lagt ner mycket tid på att samordna detta,
  • Volymen Tillbaka till friheten. Att tänka lutherskt idag har sett dagen, med Tomas Nygren som huvudförfattare, jämte ett par kapitel från min sida,
  • Lärarkåren har tillsammans hållit forskningsluncher, forskningsseminarier och producerat mycket och publicerat rikligt, såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt, vilket årsredovisningarna för JTH klart visar,
  • Dessutom har nyligen en docenturnämnd inrättats. Man kan därmed numera bli utnämnd till docent vid vår högskola.

Detta har skett parallellt med mycket annat arbete, exempelvis när det gäller kursutveckling, kvalitetssäkring, hållbarhet, och mycket mer.

Jag har alltså haft förmånen att få leda högskolan i flera vägval med påtagligt goda konsekvenser. Ett uppdrag är utfört. Jag går vidare i och med sommaren.

Men efter en överenskommelse med EFS ledning och Högskolestyrelsen kommer jag att inte att kapa banden bakåt. Jag behåller vissa uppdrag, såsom ordförande i docenturnämnden. Vi behåller därmed våra goda relationer även på resan framåt.

Kjell O. Lejon, professor, högskolerektor