Upplagt den 25 oktober, 2019

Varmt välkommen till ett forskningsseminarium med David Nyström.

Plats: Övre salen, Johannelund
Datum: 31 oktober
Tid: 13.15-15.00

I somras fick vår lärare David Nyström artikeln Laos Heteros: the Changing Shapes of Christian Communal Identity in the Writings of Justin Martyr, kristen identitet i Justinus Martyrens skrifter, publicerad i Theofilos. Denna artikel kommer ligga till grund för detta forskningsseminarium.

Inledningsvis kommer artikeln presenteras kort, för att sedan utmynna i en diskussion om avenyer för vidare forskning. David intresserar sig för tidig kristen identitetsutveckling, och sambandet mellan apologetik, retorik och identitetskonstruktion i den tidiga kyrkan.

HÄR kan du läsa artikeln i sin helhet.

Återigen, varmt välkommen.