Upplagt den 15 november, 2019

Varmt välkommen till ett forskningsseminarium med Lennart Thörn

Plats: Lärosal 2, Johannelund
Datum: Torsdag 5 december
Tid: 13.15-15.00

Lennart Thörn har varit lärare i Nya Testamentet vid Örebro Missionsskola och adjunkt i Nya testamentet vid Göteborgs universitet och är författare till ”Ordets tillblivelse”, en kommentar till Lukasevangeliet.
Lennart har även varit pastor och föreståndare i Saronkyrkan, Göteborg.

Varmt välkomna!