Upplagt den 23 januari, 2020

Roseniusföreläsningarna detta år går i den nyligen pensionerade docenten Klas Lundströms fotspår. Han har under många år verkat vid Johannelund som uppskattad lärare och forskare med inriktning mot bland annat församlingsutveckling och ledarskap. I Roseniusföreläsningarna 2020 bidrar Lundströms tidigare och nuvarande kollegor samt någon tidigare student vid Johannelund med föreläsningar om ledarskap utifrån sina olika ämnesområden. Välkommen!

/>