Upplagt den 13 mars, 2020

Coronavirusets utveckling går snabbt och har konsekvenser för hela samhället. Vi på Johannelund tar det på största allvar och följer Folkhälsomyndighetens och WHO:s rekommendationer. Utmaningen i dagsläget är att bromsa smittspridningen så mycket som möjligt så att sjukvården inte pressas för hårt för fort. De åtgärder som vi uppmanas ta är enkla: att hålla oss hemma även om vi är lindrigt sjuka, att tvätta händerna ordentligt och att undvika stora folksamlingar.

De flesta människor får bara lindriga besvär av viruset men många av oss kommer i kontakt med människor som är i riskzonen för att bli allvarligt sjuka. Det gäller äldre människor, individer med svåra sjukdomar eller luftvägsinfektioner, och möjligen individer med astma. Har du symptom som torrhosta, feber och halsont ska du stanna hemma, även om symptomen är lindriga. Arbeta hemifrån minst två dagar efter att du är symptomfri.

För att hindra en snabb spridning av viruset rekommenderar WHO att arbetsplatser undersöker möjligheter att använda digitala plattformar för sammanträden istället för fysiska möten.  Detta är en åtgärd som Johannelund har goda möjligheter att tillämpa, tack vare våra digitala verktyg. Vi fortsätter undervisningen som vanligt men kommer att anpassa formerna under några veckor:

  1. Distansträffar ställs in från och med 16 mars fram till 15 maj. Lärare gör undervisningsmaterial tillgängligt digitalt. Examinationstillfällen görs i möjligaste mån om till hemskrivningar som lämnas in digitalt. Salsskrivningar flyttas till terminens slut (mer information kommer).
  2. Från och med 16 mars fram till 31 mars görs campusundervisningen om till distansundervisning. Lärare anpassar undervisning och lägger ut information på Moodle. Om situationen förvärras kan detta datum förlängas.
  3. Bibelskolan fortsätter sina lektioner på campus som vanligt, men kan få särskilda instruktioner från kursledaren.
  4. Morgonbön och veckomässor fortsätter som vanligt, men mässorna anpassas för att minska risk för smittspridning.
  5. Johannelunds lokaler kommer att vara öppna som vanligt, med tillgång till matsal och bibliotek. Studenter uppmuntras dock att studera hemifrån och använda bibliotekets digitala samlingar (ProQuest och ATLA).

Johannelund vill vara en plats där studenter och lärare möts och samtalar i en stimulerande miljö, så detta är en tidsbegränsad åtgärd. Enligt vår bedömning är några veckors uteblivna möten inte att jämföra med vikten av att minska risken av att någon av oss bidrar till en smittspridning som just nu är svårkontrollerad.

 

James Starr
Rektor