Upplagt den 18 juni, 2020

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för högskolor och universitet togs bort den 16 juni 2020. Johannelund återgår därmed till ordinarie undervisning hösten 2020, anpassad utifrån aktuella rekommendationer. Detta innebär i dagsläget att sammankomster begränsas till max 50 personer och att vi håller avstånd vid möte med varandra för att begränsa smittspridningen av covid-19.

När en campusgrupp är större än 50 personer i höst, delas gruppen åt i två eller flera lokaler och streamar undervisningen. Vi planerar dessutom för att i större utsträckning använda Lötenkyrkans aula, församlingssal och andra lokaler för att undvika trängsel.

Ta kontakt med Johannelund om du tillhör en riskgrupp, så hittar vi en lösning som fungerar för dig vad gäller campusträffar och examination.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om covid-19 och följa händelseutvecklingen.