Upplagt den 15 september, 2020

Forskningsseminarier och öppna föreläsningar på Johannelund under hösten 2020

Under hösten kommer Johannelunds teologiska högskola att hålla en serie forskningsseminarier och öppna föreläsningar. Namnkunniga och kompetenta föreläsare kommer att tala över intressanta och aktuella frågor som berör teologi, kyrka och samhälle. Boka in datumen i din kalender!

Varmt välkommen!

Forskningsseminarium
Föreläsare: Beth Elness-Hanson, högskolelektor vid Johannelund i exegetisk teologi, Gamla testamentet och Johanna Rönnblom, mastersstudent vid VID Specialized University.
Ämne: Women’s Ways of Blessing YHWH: An Intercultural Analysis of Poetic Blessings in the Hebrew Bible.
Tid: Torsdag 17 september 13:15 – 14:45
Plats: Öfvre salen, Johannelund.

Forskningsseminarium
Föreläsare: Torbjörn Aronson, docent och forskare vid Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet.
Ämne: Väckelse och samhällsförändring mellan 1960-talet till 1990-talet
Tid: Torsdagen 15 oktober 13:15-14:45
Plats: Öfvre salen, Johannelund.

Öppen föreläsning
Föreläsare: Marie Rosenius, teologie doktor vid Umeå universitet, forskare vid Åbo akademi.

Lektioner: 

  • ”Lekmannarörelse” i vilken mening? 13:15-14:45
  • Samarbetskyrkan – En fråga om ecklesiologiskt kapital. 13:15-14:45

Tid: Måndag 16 november 10:45-14:45
Plats: Öfvre salen, Johannelund.

Forskningsseminarium
Föreläsare: Stefan Lindholm, högskolelektor vid Johannelund i systematisk teologi och religionsfilosofi.
Ämne: On the Compatibility of Moral Bioenhancement and Spiritual Formation in Thomist and Lutheran Traditions.
Tid: Torsdag 3 december 13:15 – 14:45
Plats: Öfvre salen, Johannelund.

Normalt samlas vi i Övre salen kl 13:15 och avslutar med fika kl 14:45.

Johannelunds Eritrea/Etiopien seminarium
Dessa återkommande seminarier träffas första tisdagen i månaden i lärosal 3 på Johannelund.
För program och information kontakta Staffan Grenstedt på staffan.grenstedt@gmail.com.