Upplagt den 9 september, 2020

Kurser vårterminen

Nedan listas kurser som Johannelund planerar att erbjuda under vårterminen 2021.  Anmälningstiden till vårens kursutbud är mellan 1 – 31 oktober 2020. Anmälningar till vårens kursutbud tas emot från och med 1 oktober. Sista datum för kursanmälningar är 31 oktober. Välkommen med din ansökan!

EG   202  Introduktion Gamla testamentet – del 2
EG   352  Psaltaren och vishetslitteraturen exegetik  (utan språk)
EG   356  Gamla testamentet Psaltaren och vishetslitteratur (språklig variant med hebreiska)
EG   456  Gamla testamentet Psaltaren och vishetslitteratur (språklig variant med hebreiska)

EN   306  Markusevangeliets exegetik
EN   317  Första korinthierbrevets exegetik med grekiska
EN   406  Markusevangeliet med grekiska
EN   417  Avancerad exegetik: Första Korinthierbrevet med grekiska

ES   202  Introduktion till genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv (2,5 hp)
ES   302  Genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv

ET   202  Att skriva vetenskapliga texter i exegetisk teologi
ET   302  Exegetisk hermeneutik
ET   304  (EG 304, EN 304) Kandidatuppsats i exegetik (ej språklig variant)
ET   305  (EG 305, EN 305) Kandidatuppsats i exegetik (språklig variant)
ET   415  Magisteruppsats i exegetisk teologi
ET   515  Mastersuppsats i exegetik

HK   251  Det heliga landet i historia och nutid (med reservation för att kursen inte blir av pga covid-19)
HK   414/HK   514 Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)
HK   415/HK   515  Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)
HK   416/HK   516  Kristendomens historia, Sveriges kyrkohistoria (7,5 el 15 hp)

HL   154  Introduktion till ledarskap
HL   353  Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling
HL   453  Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

HP   201  Uppsats i historisk-praktisk teologi (B-uppsats) (7,5 hp)
HP   304  Kandidatuppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)
HP   354  Själavård i mötet med skam och skuld (obligatoriska campusträffar)
HP   404  Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi (15 hp)
HP   504  Masteruppsats i historisk-praktisk teologi (30 hp)

HS   201  Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi
HS   252  Själavård i kris och utsatta situationer (obligatoriska campusträffar)

PK   210  Församlingspraktik i Svenska kyrkan (campus)

RV   101  Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap
RV   102  Judendom och islam 2021
RV   103  Hinduism, buddhism samt religioner i Kina och Afrika
RV   104  Religioner och livsåskådningar i Sverige i dag

SD   353  Teologi, kyrka och postmodernitet
SD   454  Teologi, kyrka och postmodernitet

SE   201  Teologisk etik

SH   251  Liv och tro i EFS
SH   452  Liv och tro i EFS
SH 302 Svenska kyrkans tro och liv – del 1
SH   303  Svenska kyrkans tro och liv – del 2

ST   201  Uppsats (B-uppsats)
ST 304 (SD 304, SE 304, SR 304) Kandidatuppsats i systematisk teologi
ST   151  Naturvetenskap och kristen tro
ST   351  Naturvetenskap och kristen tro