Upplagt den 5 februari, 2021

Nu står det klart att Johannelunds teologiska högskola kan erbjuda magister- och masterexamen i
systematisk teologi. Allt är på plats för att kunna starta utbildningen i höst, meddelar studierektor
Åsa Granath.
– Det känns oerhört roligt att vi kan sjösätta detta. Vi har sett att det finns en efterfrågan och vi
har planerat för detta under en tid. Nu är vi i mål och redan under våren kan man söka till
utbildningen.
Därmed kan Johannelund erbjuda master- magisterutbildningar i samtliga tre inriktningar.
– Tidigare har vi haft avancerad utbildning inom bibelvetenskap och historisk-praktisk teologi.
Nu kan alltså den som vill ta en examen på avancerad nivå i systematisk teologi, göra det på
Johannelund.

Om du ansöker via antagning.se gäller följande koder:
Magister i teologi – Systematisk teologi (60 hp): anmälningskod – JTH-12330
Master i teologi – Systematisk teologi (120 hp): anmälningskod JTH-14330