Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Aktuella kurser.

Kurser höstterminen 2020

Här är kursplanerna för höstens undervisning på Johannelund.

EG   101  Introduktion till Gamla testamentet – del 1
EG   351  Gamla testamentet: Pentateuken
EG   355  Gamla testamentet: Pentateuken. Språklig variant
EG   455  Gamla testamente: Pentateuken. Språklig variant

EN   101  Introduktion till Nya testamentet – del 1
EN   205  Introduktion till nytestamentlig grekiska
EN   250  Jesus från Nasaret
EN   436  Perspektiv på nytestamentlig teologi
EN   466  Jesus från Nasaret

ET   101  Dator-stödd bibelvetenskap
ET   402  Exegetisk hermeneutik

HK   102  Kristendomens historia – en introduktion
HK   210  Svensk kyrko- och väckelsehistoria ca 1700-2000
HK   411/HK   511  Kristendomens historia, den tidiga kyrkan ca 100-600
HK   412/HK   512  Kristendomens historia, medeltiden 600-1500 (7,5 el 15 hp)
HK   414/HK   514  Kristendomens historia i Europa och USA 1750 till nutid (7,5 el 15 hp)
HK   415/HK   515  Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika (7,5 el 15 hp)
HK   416/HK   516  Kristendomens historia, Sveriges kyrkohistoria

HL   252  Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext

HP   251  Den missionella kyrkan – teologi och praxis
HP   301  Själavård, handledning och mentorskap
HP   401  Själavård, handledning och mentorskap
HP   458  Perspektiv på församlingsutveckling

HS   251  Perspektiv på kyrklig själavård
HS   353  Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext

HT   101 Retorik och homiletik

PK   203  Själavård 1
PK   650  Pastoral profiltermin

SD   101  Dogmatik
SD   351  Martin Luthers teologi

SH   310  Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete
SH   413  Protestantisk teologi under ortodoxin (ca 1550-1700)
SR   202  Filosofi för teologer

TM   401  Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk teologi

 

 

 

Det är ett bra upplägg på studierna med relevant undervisning och ödmjukhet inför olika åsikter. // Petrus Halvarsson