Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Lärare.

 

James Starr

rektor för Johannelund, docent i Nya testamentet

Teol dr (Lund), VDM

018-16 99 28
james.starr@johannelund.nu

Johannes Börjesson

Högskolelektor i kyrkohistoria och systematisk teologi

PhD (Cambridge), VDM
johannes.borjesson@johannelund.nu

Beth Elness-Hanson

högskolelektor i exegetisk teologi, särskilt Gamla testamentet
Phil dr (VID vitenskapelige høgskole) 
018-16 99 18
beth.elness-hanson@johannelund.nu

Stefan Gustavsson

Adjunktlärare i systematisk teologi

Förstelektor vid Mediehögskolan (Norge)

stefan.gustavsson@johannelund.nu

Torbjörn Larspers

högskolelektor i kyrkohistoria
Teol dr (Uppsala), VDM
018-16 99 05 , 0760-488 780
torbjorn.larspers@johannelund.nu

Stefan Lindholm

högskolelektor i systematisk teologi och religionsfilosofi
Fil dr (Misjonshøgskolen, Stavanger), VDM
018-16 99 08, 073-513 26 52

stefan.lindholm@johannelund.nu

Klas Lundström

högskolelektor i historisk-praktisk teologi, docent i missionsvetenskap

Teol dr (Uppsala), VDM

klas.lundstrom@johannelund.nu

Tommy Hargemark

högskoleadjunkt i praktisk och systematisk teologi
Doktorand i systematisk teologi (Åbo Akademi), VDM
018-16 99 17
tommy.hargemark@johannelund.nu

Tin Mörk

adjunktlärare i praktisk teologi och ledarskap

Teol kand, VDM

018-16 99 22

tin.mork@johannelund.nu

Leif

Leif Nordenstorm

högskolelektor i religionshistoria

Teol dr (Uppsala), VDM

leif.nordenstorm@johannelund.nu

Tomas Nygren

högskolelektor i systematisk teologi och teologisk etik

Teol dr (Menighetsfakultet, Oslo), VDM

018-16 99 21
tomas.nygren@johannelund.nu

David Nyström

högskolelektor i Nya testamentets exegetik och kyrkohistoria

PhD (Cambridge)

018-16 99 12, 070-363 70 46
david.nystrom@johannelund.nu

Lars-Göran Sundberg

högskolelektor i historisk-praktisk teologi, själavård och religionspsykologi
PhD i teologi (Fuller)
018-16 99 29 , 0734-20 80 21
lars-goran.sundberg@johannelund.nu

Veronica Widell

Adjunktlärare i själavård och pastorala kurser
Teol kand, VDM
018-16 99 15, 076-466 38 15
veronica.widell@johannelund.nu
 

 

Affilierade lärare

 

Carl Axel Aurelius

biskop emeritus, professor i systematisk teologi (Linköping) 
Affilierad Senior Professor

Oloph Bexell

professor emeritus i kyrkohistoria (Uppsala)
Affilierad Senior Professor

Gastón Espinosa

professor i religionsvetenskap, Claremont McKenna College (USA)
Affiliated Associate Professor
Mark A. Granquist

Mark A. Granquist

professor i kyrkohistoria, Luther Seminary (USA)
Affiliated Associated Professor

Ezra Gebremedhin

docent i kyrkohistoria, Uppsala universitet
Affilierad Senior Forskare

David Gustafson

associate professor i evangelisation och mission, Trinity Evangelical Divinity School (USA)
Affiliated Associate Professor
Sarah

Sarah Hinlicky Wilson

högskolelektor i systematisk teologi
Affiliated Associated Professor

Maria Lindberg

högskoleadjunkt i praktisk teologi
Fil mag
Doktorand, Göteborgs universitet

 

Lena-Sofia Tiemeyer

professor i Gamla testamentets exegetik, Akademi för ledarskap och teologi

Affilierad professor i Gamla testamentet

Resurspersoner

LarsOlov Eriksson

LarsOlov Eriksson

docent i exegetisk teologi, särskilt Gamla testamentet och rektor emeritus

Staffan Grenstedt

Högskolelektor i praktisk teologi och missionsvetenskap, emeritus

0768-37 64 38 
staffan.grenstedt@johannelund.nu

Lena Harris

Lena Harris

Womens’ and Internationals’ Pastor, St. Aldates Church, Oxford
Affilierad adjunkt i praktisk teologi
birger

Birger Olsson

professor i  Nya testamentets exegetik (Uppsala), emeritus

Johannelund är en bra plats att låta den egna tron stötas och blötas med andras. // Paula Lindholm