Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

LarsOlov Eriksson, högskolelektor emeritus.

Högskolelektor emeritus
Docent i Gamla testamentets exegetik
Teol dr (Uppsala) VDM

larsolov.eriksson@gmaill.com

Resursperson för följande ämnen:

  • Gamla testamentet allmänt
  • Bibelteologi
  • Förhållandet mellan Gamla och Nya testamentet
  • Psaltaren
  • Apokryferna
  • Johannesevangeliet
  • Den svenska evangelieboken
  • Predikan
  • Förkunnelse över gammaltestamentliga texter
  • Andlig vägledning

Utbildningar

2003 Docent i gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet
1995 Vuxenpedagogik 20 p vid Linköpings universitet
1991 Teologie doktorsexamen i Gamla testamentet vid Uppsala universitet
1985 Teologie licentiatexamen i Gamla testamentet vid Uppsala universitet
1975 Teologie kandidatexamen vid Uppsala universitet
1972 Pastorsexamen från Johannelunds teologiska institut

Anställningar

1998– lektor i exegetik vid Johannelunds teologiska högskola.
1997–2000 Ordförande i arbetsgruppen för översyn av Den svenska evangelieboken.
1992–1998, 2002 Rektor vid Johannelunds teologiska högskola.
1982–1991 Lärare i exegetik vid Johannelunds teologiska institut.
1977–1978 Amanuens i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet.
1973–1982 Timlärare vid Johannelunds teologiska institut.

Uppdrag och engagemang

Våren 2007 gästforskare vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA.
2006–2009 Ordförande i kyrkonämnden för Danmark-Funbo pastorat.
Våren 2004 (februari–mars) gästlärare vid Nakamte Christian Education College, Nakamte, Etiopien.
Våren 1999 gästprofessor vid Lutheran Bible Institute in California, Irvine, USA.
1997–2000 ordförande för arbetsgruppen för översyn av Den svenska evangelieboken.
1993–2009 ledamot i styrelsen för Uppsala exegetiska sällskap/Svenska exegetiska sällskapet.
1993–2002 ledamot i Svenska kyrkans teologiska kommitté.1985–1987 ordförande i EFS riksstyrelse.
1978–1987 ledamot i EFS riksstyrelse.
Från 1978 medredaktör för serien Kommentar till Nya testamentet (KNT); från 2004 huvudredaktör.
Medlem i Akademi för bibelvetenskap, Nathan Söderblomssällskapet och Society of Biblical Literature.
1990 prästvigd i Svenska kyrkan.
1982 avskild som predikant inom EFS.

Författarskap i urval

Vetenskapliga artiklar och böcker (urval)

2009:  ”Inledning”, ”Krönikeböckerna”, ”Esraboken”, ”Nehemjaboken”, ”Esters bok”, ”Poesi i Gamla testamentet”, ”Vishet i Gamla testamentet”, ”Psaltaren”, ”Ordspråksboken”, ”Predikaren”, ”Höga visan”, ”Klagovisorna”, ”Hesekiels bok”, ”Tolvprofetboken”, ”De apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna”, i Gud och det utvalda folket: inledning till Gamla testamentet, red LarsOlov Eriksson och Åke Viberg, Stockholm: Verbum, ss 11–16, 115–124, 128–140, 151–156, 159–185.

2008: ”Psaltaren i evangeliboken och i predikan”, i Allvarligt talat: om predikan, Forskning för kyrkan 9, red Hanna Stenström, Stockholm: Verbum, ss 95–118.

2007: För att ni skall tro: Johannesevangeliet, Nya testamentets budskap, Örebro: Libris.2006 ”Om kanoninriktning inom exegetiken”, i Vad, hur och varför?: reflektioner om bibelvetenskap. Festskrift till Inger Ljung, Acta Universitatis Upsaliensis: Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 17, red Lars Hartman, Lina Sjöberg och Mikael Sjöberg, Uppsala: Uppsala universitet, ss 41–50.

2006: ”Fjärde Moseboken”, ”Ruts bok”, ”Det kronistiska historieverket”, ”Krönikeböckerna”, ”Esters bok”, i Berättarna: en guide till Gamla testamentets historiska böcker, red LarsOlov Eriksson, Örebro: Libris, ss 137–161, 239–244, 293–320, 345–356.2004 ”Aktuella tendenser i dagens bibelforskning”, i Exegetik i den postmoderna världen, Ingång 10/3, ss 4–13.

2004: ”Bibelteologins utmaning till exegetiken”, i Finns det en ”evangelikal” exegetik? – rapport från en samtalsdag på Örebro Teologiska Högskola, ÖTH rapport 21, red Tommy Wasserman, ss 30–34.

2004: ”Språk för en ärlig tro”, ”Poesi och vishet i Gamla testamentet”, ”Psaltaren”, i Poeterna: en guide till Gamla testamentets poetiska böcker, Örebro: Libris, ss 7–11, 13–36, 75–126.

2003: ”Tolvprofetboken”, i Profeterna: en guide till Gamla testamentets profetiska böcker, Örebro: Libris, ss 141–201.

2001: ”Fruktansvärd var vreden som drabbade Israel – om berättarteknik och gudsbild i Mackabeerböckerna”, Svensk Exegetisk Årsbok 66, ss 95–117.2001 Hur hittar jag en bra bibelkommentar, Ingång 7/1-2, 2001.

2000: ”Hör Jona också till profeterna?”, i Svensk exegetisk årsbok 65, ss 71–79.

1998: ”Vägen i Psaltaren 119”, i Svensk Exegetisk Årsbok 63, ss 31–40.

1997: ”Kristen tolkning av Gamla testamentet – en översikt”, i Med blick för Gamla testamentet. Om förhållandet mellan GT och NT, Ingång 3/2, ss 4–29.

1997: ”Om Andra Moseboken i Nya testamentet”, i Med blick för Gamla testamentet. Om förhållandet mellan GT och NT, Ingång 3/2, 30–44.

1997: ”Traditionella kristna tolkningar av Gamla testamentet. Översikt och utvärdering”, i Kristna tolkningar av Gamla testamentet. Bidrag från en Lundakonferens om kristen tolkning av Gamla testamentet, Stiftsgården Åkersberg, Höör, den 26-27 april 1996, red Birger Olsson, Stockholm: Verbum 1997, ss 45–58.

1994: Filipperbrevet, Kommentar till Nya Testamentet 11, Stockholm: EFS-förlaget, andra upplagan.

1991: ”Come, children, listen to me!”: Psalm 34 in the Hebrew Bible and in Early Christian Writings, Coniectanea Biblica: Old Testament Series 32, Stockholm: A&W International 1991 (doktorsavhandling).

1980– Åtskilliga vetenskapliga recensioner i framför allt Svensk exegetisk årsbok, Svensk teologisk kvartalskrift och Tro & Liv.

Övriga artiklar och böcker (urval)

2009 ”Läraren i Bibeln”, i Pedagogik för tro, Ingång 15/2–3, red LarsOlov Eriksson, ss 37–45.

2008 ”Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen”, i Religion i Sverige, red Ingvar Svanberg och David Westerlund, Stockholm: Dialogos, ss 103–105.

2003 Evangelieboken i gudstjänst och förkunnelse: homiletiska och liturgiska perspektiv, Stockholm: Verbum 2003 (tillsammans med Nils-Henrik Nilsson).

2002 Leva i livets rytm: andlig fördjupning för hjärta och hjärna, Örebro: Libris.

2002 Det goda livet: bibelstudiematerial ur Jesus Syraks vishet, Stockholm: Verbum.

2000 ”Tobit, Manasse och Jesus. Vägledning till en andlig läsning av Tobits bok och Manasses bön i Gamla testamentets apokryfer”, i Förstår du vad du läser?, Pilgrim 7/1, ss 36–41.

2000 ”Om att skriva en bibelteologi – några reflektioner med särskild hänsyn till Gamla testamentet”, i Med smak av nåd: hur skall tron utformas och gestaltas idag?, red Tomas Nygren, LarsOlov Eriksson och Sebastian Rehnman, Örebro: Libris, ss 93–106.

1999 De glömda böckerna: en guide till apokryferna, Örebro: Libris.

1999 Introduktionstexterna till de gammaltestamentliga och apokryfa skrifterna i Bibel 2000 i Verbums utgåvor.

Redaktör

2009 Pedagogik för tro, Ingång 15/2–3.
2008 Gud och det utvalda folket: inledning till Gamla testamentet, tillsammans med Åke Viberg, Stockholm: Verbum.
2006 Berättarna: en guide till Gamla testamentets historiska böcker, Örebro: Libris
2000 Med smak av nåd: hur skall tron utformas och gestaltas idag?, tillsammans med Tomas Nygren och Sebastian Rehnman, Örebro: Libris.
1982– Kommentar till Nya testamentet.

Lärarna är pedagogiska och tar sig tid för samtal, så det blir personligt. // Linnea Skog