Johannelund – Sveriges äldsta teologiska högskola
Open
X

Leif Nordenstorm, timlärare/högskolelektor.

Leif
Lektor i religionshistoria
Teol. Dr., Fil. Kand.
018-161102, 070-8146775

leif.nordenstorm@johannelund.nu

Resursperson för följande ämnen:

  • Religionshistoria (framför allt nya religioner, fornnordisk religion och östasiatiska religioner)
  • Relationen kristendom-judendom
  • Samisk kontextuell teologi

Utbildning

1983               Filosofie kandidatexamen, inriktning på ryska och öststatskunskap
1985               Teologie kandidatexamen
1991               Teologie licentiatexamen i religionshistoria
2002             Teologie doktorsexamen i religionshistoria

Anställningar

1986-1988   pastorsadjunkt och kyrkoadjunkt i Överluleå församling
1988-1989   vik. informatör på EFS expedition
1989-1992 komminister i Luleå domkyrkoförsamling
1992-2010   komminister, därefter kyrkoherde, i Överluleå pastorat
2010-            timlärare/högskolelektor på Johannelunds teologiska högskola
2010-2011 komminister i Danmark-Funbo församling
2011-            direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan

Uppdrag

Politiska uppdrag i Bodens kommun, Norrbottens läns landsting och Uppsala kommun..
Uppdrag inom Sveriges esperantisters ungdomsförbund, Uppsala esperantoförening och Esperantoförlaget.
F.n. vice ordförande för EFS missionsförening i Lötenkyrkan.

Publicerade vetenskapliga verk

1991               Dödande av människor vid begravningar. Fornskandinaviskt begravningsritual i komparativ belysning. (Licentiatavhandling i religionshistoria). Uppsala. Fotostatkopia.
1994               Dödande vid begravningar. Ett inslag i järnålderns gravritualer i komparativ religionshistorisk belysning. Fornvännen 89.
2002               Ômotos mission på esperanto: en japansk ny religion i förändring från kiliastisk Maitreyaförväntan till religionsdialog. (Doktorsavhandling i religionshistoria) Stockholm: Esperantoförlaget.
2012               ’Mindfulness’: kristna reaktioner och tolkningar. Ingång. Årgång 18. 2/12.
2013               Transpiranto: antisemitism, xenophobia, or just a joke. Esperantologio Esperanto studies EES, kajero 6, 2013.
2014               Fuji och dess roll som heligt berg. I Vägar till insikt och utsikt. Berg i religiösa traditioner. Norma. Skellefteå 2014.

 

Verk under publicering

Erfarenhet av bikt bland präster i Svenska kyrkan

Populärvetenskapliga verk

1992               Skatamark förr och nu (tillsammans med en studiecirkel)
1999               Kyrkorna i Överluleå, Gunnarsbyns och Sävasts församlingar (tillsammans med Bengt Sveder och Lottie Rasmusson)
2005               Arne la ĉefido (Arne hövdningason), barnbok hittills publicerad på esperanto, madagaskariska och tjeckiska
2006               Nybyggarna i Norra Botten (barnbok)
2007             Doktor Zamenhof och det internationella språket (tillsammans med Christer Lörnemark, med förord av Daniel Tarschys) Även i översättning till finska.
2008             Säljägare och kyrkobyggare. Bodens kyrkohistoria i berättelser. (Barnbok.)

 

På Johannelund finns det en andaktsgemenskap i morgonböner och mässor och det är gott att få med det i teologistudierna. // Kristoffer Strid